News

Tebi duso moja

Duša je mlada.Duša ne stari.Duša je vječna.A tijelo.Ono je samo neka vrsta nosača duše.Tijelo je jahalica koju duša koristi.I kad me gledaš u dušu me gledaj.Gledaj i čitaj što piše u njoj.Ne gledaj u pokoju boru na mom lice.To nisu bore to je vjetar urezao sve dobre i manje dobre stvari kroz koje prolazimo.Ne gledaj ni mrazom prošaranu kosu.

To je mudrost koja se nakupila i izvukla iz događaja kojima me život “mazio”.Ne gledaj ni u moje trome korake.To nisu koraci to je teret života koji se kreće,sve sporije i sporije.Pogledaj u moje oči.Tamo je rosom mnogo toga zapisano.Ono dobro i ono manje dobro.Tamo sve piše.

Close